Tolmaška praksa

Tolmaška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 90

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Maček Amalija, prof. dr. Gorjanc Vojko, prof. dr. Gubenšek Tomaž

Predmet je sestavljen iz treh enot:

a) Komunikacijske spretnosti in tehnike govora:

Seminar na splošno predstavi komunikacijske strategije, v nadaljevanju pa jih študentke in študenti aplicirajo na tolmaško delo. Poudarek je na strategijah in tehnikah komunikacije v primeru izrednih situacij, predvsem pri nenadni izgubi (samo)kontrole pri različnih vrstah tolmačenja. S pomočjo tehnik govora študentke in študenti pridobivajo osnove za trening glasu ter konkretne napotke glede tehnike govora vključno z napotki v povezavi z ohranjanjem registra na eni strani ter konsistentnosti standarednega govora na drugi strani, še posebej ko gre za izrazito stresne situacije.

b) Informacijske tehnologije:

V okviru seminarja o informacijskih tehnologijah se študentje in študentke v računalniški učičnici seznanjo predvsem s spletno dostopnimi jezikovnimi viri za različne jezike, jih znajo poiskati ter vrednotiti z vidika priprave na tolmaško delo. Seminar jih navaja tudi k uporabi jezikovih virov za pripravo glosarjev za praktično tolmaško delo.

c) Sestavni del predmeta je tudi obisk institucij EU ali drugih podobnih organov.

- C. Marrs L. Locke, 1992: The Complete Book of Speech Communication: A Workbook of Ideas and Activities for Students of Speech and Theatre. Colorado Springs: Meriwether Publishing, Ltd.
- M. Schlesinger in F. Pöchhacker, 2002: The Interpreting Studise Reader. London: Routledge.
- Jezikovne tehnologije za slovenščino. Tematska številka Jezika in slovstva 3-4/2003. Ur. V. Gorjanc. Dostopno tudi na: http://www.jezikinslovstvo.com

Spletni viri:
Spletni jezikovni viri za različne jezike: od geslovnikov, glosarjev, terminoloških podatkovnih zbirk do korpusov za različne jezike in različne jezikovne kombinacije.

Online sources:
Online language specific sources: glossaries, terminology databases, corpora (different languages and language combinations).