Svetovna književnost

Svetovna književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Matajc Vanesa

Vsebina

Zgodovina svetovne književnosti obsega sintetičen pregled starih orientalskih književnosti, antične književnosti (grške in rimske), evropske srednjeveške književnosti, renesančne, baročne-klasicistične, razsvetljenske, predromantične in romantične, književnosti realizma, naturalizma, nove romantike, dekadence, simbolizma, modernih smeri 20. stol., ekspresionizma, eksistencializma, modernizma, postmodernizma.