Starejša slovenska književnost

Starejša slovenska književnost

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander

Vsebina

Pregled slovenske književnosti od 10. do Prešerna (na ozadju evropske zgodovine): verske pesmi (božične, velikonočne ..., svetniške, Marijine ... ); molitve, pridige ter ostala verska literatura; posvetne pesmi do Pisanic, Jarnika, Japlja, Modrinjaka, Vodnika, Prešerna; verska in posvetna drama (liturgične drame, pasijonske igre, Linhart), filozofska in enciklopedična dela: Brižinski spomeniki, Stiški rokopis idr. srednjeveški rokopisi, Trubar, Krelj, Dalmatin idr., Čandek, Kastelec, rokopisne pesmarice 17. in 18. stoletja, Valvazor, Svetokriški, Basar idr. Na predavanjih in vajah dobijo celosten zgodovinski pregled (kakšna je srednjeveška duhovnost, kaj je reformacija, kaj katoliška reformacija, kaj razsvetljenstvo, kaj romantika) ter osnovne informacije o avtorjih in delih; vaje obsegajo branje in analiziranje izvirnih besedil.