Starejša italijanska književnost

Starejša italijanska književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. Vogrinčič Ana, prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet uvaja študenta v literarnoteoretske in literarnozgodovinske značilnosti italijanske književnosti v obdobju od 13. do 17. stoletja: sicilijanska pesniška šola, sladki novi slog, Dante, geneza in razvoj renesanse, Boccaccio in Petrarka, renesančna komedija, renesančni traktat (Bembo, Machiavelli, Castiglione), renesančni viteški in junaški ep ter baročna književnost.

• L. Chines, C. Varotti, Che cos’e un testo letterario, Carocci, 2004, 2. pogl., str. 35-72. COBISS.SI-ID – 27479394
• A. Cardillo, Strumenti per l’analisi del testo, Universita di Salerno, 2002, str. 49-52, 61-70, 74, 80-103. COBISS.SI-ID – 26948706
• G. De Rienzo, Breve Storia della letteratura italiana, Bompiani, 2001, pogl. Dal Duecento al Seicento, str. 7–106. COBISS.SI-ID – 10182961
• L. Surdich, Il Duecento e il Trecento / Storia della letteratura italiana (ur. A. Battistini) Il Mulino, 2005 (I, str.11-15; II str. 17-28; IV str. 43-51; VI 67-101; VII 103-123; IX str.135-156). COBISS.SI-ID – 37481570
• R. Bruscagli, Il Quattrocento e il Cinquecento / Storia della letteratura italiana (ur. A. Battistini) Il Mulino, 2007 (I str. 11-26., II str. 27-48 V str, 69-85; VI str. 87- 101, VII str. 103-112, IX str. 123- 143, X str.145-161). COBISS.SI-ID – 37482850
• 8.–11. Štiri književna dela oziroma odlomki del s priporočenega seznama vodilnih italijanskih avtorjev obravnavanih obdobij in avtorjev del, ki so povezana z njjimi (Dante, Boccaccio, Petrarca, Pulci, Boiardo, Ariosto, Tasso, Calvino, De Marchi, Malerba).

Priporočena literatura:
G. Armellini, A. Colombo, La letteratura italiana. Guida storica. Manuale per lo studente, Zanichelli, 1999, poglavja: 1. Il Duecento e il Trecento (str. 24-28), 2. Dante (str. 38-53), 3. Petrarca (str. 55-67), 4. Boccaccio (str. 68-79), 5. Il Quattrocento (str. 82-111), 6. Il Cinquecento (str. 114-143), 7. Machiavelli (str. 152-160), 8. Ariosto (str. 164-174), 9. Tasso (str. 175-185), 10. Il tardo Cinquecento e il Seicento (str. 190-233).