Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 2

Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Pešorda Sanja

Vsebina

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.
Jezikovne vaje: Razvijanje sposobnosti ustnega in pisnega izražanja v hrvaščini (ali srbščini, bosanščini, črnogorščini); priprava študentov na morfološko analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih sposobnosti; utrjevanje jezikovnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence ter priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo. Teme: družba in družbeni problemi, socialni problemi, okolje ipd.