Spol in slovenska literatura

Spol in slovenska literatura

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupan Sosič Alojzija

Predmet predstavlja interdisciplinarni preplet vedenja feministične in literarne teorije, sociologije, psihologije, antropologije ... v povezavi s sodobno slovensko prozo in poezijo. Študenti in študentke spoznajo literarni zgodovinski razvoj sodobne slovenske literature od 1950 do najnovejših besedil, njene tipične procese, pomembne smeri, skupine ustvarjalcev ter posamezne ustvarjalce in ustvarjalke. Literarnosmerna, žanrska in stilna pestrost slovenskih literarnih besedil (predvsem romanov) portretira spremembe spolne identitete, ki se prevprašujejo s stereotipi femininosti in maskulinosti (npr. ženska-hišni angel, ženska-femme fatale, ženska-temni kontinent, moški-don Juan, moški-varuh in gospodar). V prevladujočem razmerju moški-ženska se predmet usmeri tudi k vprašanjem spolnih manjšin. Ker so identitetne zadrege v slovenski prozi povezane z ljubezensko in erotično problematiko, se študentje in študentke seznanijo tudi s to tematiko. V poeziji pesnic se pozornost usmerja na performativno in identitetno razsežnost spola, literarirazijo ženske izkušnje, specifično samoprezentacijo med stereotipi in njihovo dekonstrukcijo (materinstvo, vzgoja, podoba drugega spola, narava vs. civilizacija, nasilje itd.), dialoškost, izpovednost, vrstne izbire, diskontinuirano tradicijo in izločenost iz kanona.

- Judith Butler, 2001: Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete. Ljubljana: Škuc. COBISS.SI-ID - 112769024
- Roman Kuhar, 2003: Medijske podobe homoseksualnosti. Analiza slovenskih tiskanih medijev od 1970 do 2000. Ljubljana: Mirovni inštitut (zbirka Mediawatch).COBISS.SI-ID - 124808704
- Jože Pogačnik, Silvija Borovnik, 2001: Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID 110279168
- Shlomith Rimmon-Kenan, 1999: Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London – New York: Methuen. COBISS.SI-ID 8958050
- Alojzija Zupan Sosič, 2003: Zavetje zgodbe. Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura (Zbirka Novi pristopi). COBISS.SI-ID 125218560
- Elaine Showalter: Feminizem in literatura. Sodobna literarna teorija. Ljubljana, Krtina 1995. COBISS.SI-ID - 45719552 Toril Moi: Politika spola/teksta. Ljubljana, LUD Literatura, 1999. COBISS.SI-ID - 97416704
- Katja Mihurko Poniž: Feministične literarnovedne razsikave – tukaj in zdaj. Jezik in slovsvo, 50/2005, 3–4, 88–95. COBISS.SI-ID 746756