Sodobne južnoslovanske književnosti

Sodobne južnoslovanske književnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa, izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Sodobna hrvaška in srbska književnost: Spoznavanje reprezentativnih pesniških in proznih besedil iz sodobne hrvaške in srbske književnosti, seznanjanje z novimi literarnimi modeli in praksami ter vrednotenji literarnih korpusov. Spoznavanje reprezentativnih pesniških besedil iz sodobne hrvaške in srbske književnosti, seznanjanje z novimi branji, interpretacijami in vrednotenji literarnih korpusov. Modernistični pesniški diskurzi v hrvaški in srbski književnosti (D. Tadijanović, N. Šop, A. Šoljan, I. Slamnig, M. Pavlović, V. Popa, D. Maksimović, M. Antić, S. Raičković, M. Dizdar). Literarne uresničitve in ideje v hrvaški in srbski prozi v 70. in 80. letih 20. stol.; odmik od kanoniziranega načina pisanja in branja oziroma obzorja pričakovanja; prepletanje različnih postopkov, destrukcija linearne naracije (in branja; M. Pavić), kršenje žanrskih konvencij. Pluralizem stilov, literarnih modelov in konceptov, (dokončna) odprava hierarhije žanrov.

Sodobna makedonska književnost: Pri predavanjih in seminarju bodo obravnavana nekatera od navedenih poglavij iz sodobne makedonske književnosti:
- Makedonski pesniški diskurz od K. Racina do postmoderne generacije: ekspresionistični impulzi v sodobni makedonski poeziji (K. Racin – interpretacija in stilska analiza izbranih besedil); simbolistični impulzi v sodobni makedonski poeziji (B. Koneski, A. Šopov, G. Todorovski, M. Matevski, R. Pavlovski, B. Gjuzel, M. Rendžov); nadrealistični impulzi v sodobni makedonski poeziji (V. Urošević, P. M. Andreevski, J. Koteski, M. Matevski, S. Janevski).
- Makedonska drama: modernizem sodobne makedonske drame (K. Čašule, T. Arsovski, G. Stefanovski, J. Plevneš); postmoderna drama, najnovejše tendence v sodobni makedonski drami (G. Stefanovski, D. Dukovski).
- Makedonska fantastična kratka proza (S. Janevski, V. Urošević, M. Madžunkov, Ž. Čingo, P. M. Andreevski, D. Duracovski, Z. Kovačevski, V. Andonovski, A. Prokopiev).
- Razvoj makedonskega romana (S. Janevski, S. Popov, T. Georgievski, Ž. Čingo, P. M. Andreevski, V. Andonovski, D. Duracovski).
Seminarske analize.