Sodobna zgodovina jugovzhodne Evrope

Sodobna zgodovina jugovzhodne Evrope

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ferenc Mitja

Študij v obliki predavanj obravnava zlasti naslednja vprašanja: nastanek jugoslovanske države, njeno nacionalno, gospodarsko in kulturno strukturo, boje za meje, ustavno ureditev, nacionalna in socialnoekonomska vprašanja ter boje političnih strank in drugih dejavnikov za njihovo rešitev, zunanjo politiko Jugoslavije, posebej njeno vlogo v JV Evropi, poglavitne značilnosti razvoja držav tega območja med vojnama, okupacijo in razkosanje Jugoslavije leta 1941, značilnosti odporniškega gibanja in faze njegovega razvoja, vprašanje kolaboracije, revolucije in državljanske vojne, posebnosti medvojnega razvoja pri posameznih jugoslovanskih narodih ter primerjava z odporniškimi gibanji v JV Evropi, periodizacijo povojnega razvoja Jugoslavije, boj za meje, razvoj ustavne ureditve, obnovo, prevzem oblasti s strani komunistične partije, revolucionarne ukrepe, obračun z nasprotniki, administrativni socializem, spor z informbirojem, samoupravljanje, partijsko in izvenpartijsko opozicijo, gospodarski, socialni in kulturni razvoj, odnose Jugoslavije z državami JV Evrope, značilnosti njihovega razvoja, razpad Jugoslavije in njegove posledice ter odnose z novonastalimi državami.

Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848-1992. Ljubljana : Mladinska knjiga : Inštitut za novejšo zgodovino, 2006 COBISS.SI-ID - 224259328
Calic Marie-Janine: Zgodovina Jugovzhodne Evrope. (Od str. 362 do konca) COBISS.SI-ID - 301606656
Enciklopedija Jugoslavije, 6, Zagreb 1990, geslo Jugoslavija, poglavja VI. Historija in VII. Ustavno uređenje, str. 251 – 345. COBISS.SI-ID – 55575

Izbor ene od navedenih del:
The Columbia history of Eastern Europe in the twentieth century. New York : Columbia university press, 1992 COBISS.SI-ID - 39434497
Woodward, Susan L. : Balkan tragedy : chaos and dissolution after the cold war. Washington, D.C. : The Brookings Institution,1995 COBISS.SI-ID - 7592525
Lampe, John R.: Yugoslavia as history : twice there was a country. Cambridge : Cambridge University Press, 1996 COBISS.SI-ID - 143220
Singleton, Fred: Twentieth-century Yugoslavia. London ...[etc.] : Macmillan Press, 1976. COBISS.SI-ID - 21634402
Poulton, Hugh: The Balkans : minorities and states in conflict. London : Minority Rights Group, 1991. COBISS.SI-ID - 26947426
Allcock, John B.: Explaining Yugoslavia. London : Hurst&Company, 2000. COBISS.SI-ID - 981620
Crampton, R. J. : The Balkans since the second World War. London [etc.] : Longman, 2002 The Balkans Since the Second World War: EBSCOhost
Benson, Leslie: Yugoslavia : a consise history. Houndmills : Palgrave, 2001. COBISS.SI-ID - 11634482