Sodobna japonščina 3

Sodobna japonščina 3

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:150

ECTS točke:15

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hrvatin Klara, doc. dr. Moritoki Škof Nagisa

Vsebina

Študenti poglobijo svoje razumevanje in obvladovanje sodobnega pisnega in govorjenega jezika na višji stopnji. Na osnovi že pridobljenega znanja iz 1. in 2. letnika japonologije ter s pomočjo učbenikov in priročnikov za višjo stopnjo študentje spoznavajo širok spekter stavčnih vzorcev, govornih in pisnih slogov oz. registrov sodobnega jezika, ki jih znajo uporabljati v ustreznih kontekstih. Utrjujejo znanje strokovnega pisanja.