Slovenska proza 1900-1950

Slovenska proza 1900-1950

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Hladnik Miran

Vsebina

Predmet enakopravno in od generacije do generacije izmenjaje obravnava vse prozne žanre in oblike (balada, avtobiografski roman, zgodovinska povest ...), posamezne klasične (Cankar, Tavčar, Kveder, Bartol, Kozak, Kraigher, Bevk ...) in minorne, vendar v zgodovini vplivne avtorje (Malovrh, Rehar, Urbanija ...), obdobja in smeri ... Pri žanrskem pristopu si predmet dovoli poseci v čas nazaj in celo v sodobnost ter tako pokazati na ustvarjalno in recepcijsko kontinuiteto. Najobsežnejši žanrski korpusi na Slovenskem so zgodovinska in kmečka povest, ženski, rodbinski, ljubezenski roman, pustolovska, skrivnostnostna, znanstvenofantastična povest, v kratki prozi koledarska zgodba, ki vsak vsebuje vrsto žanrskih tipov. Posebej močno so se žanri pojavljali v mladinski in trivialni literaturi. V ospredju sta literarnosociološka in -psihološka perspektiva, ki pokažeta vpetost literarne produkcije v nacionalne reprezentativne mehanizme in dopolnjujočo razvedrilno funkcijo književnosti. Bolj kot avtorji in njihova posamezna dela so predmet analize skupine snovno in formalno sorodnih del.