Slovenska poezija 1900-1950

Slovenska poezija 1900-1950

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pavlič Darja

Razlaga literarnozgodovinskih pojmov in konkretizacija z avtorskimi petikami: dekadenca (Župančič, Cankar, Gradnik), impresionizem (Murn, Kette, Župančič, Kosovel), simbolizem (Kette, Župančič), futurizem (Podbevšek), ekspresionizem (Kosovel, Jarc, A. Vodnik, Bevk, Gradnik, Seliškar,Vodušek, Balantič), konstruktivistična varianta avantgarde (Kosovel), socialni realizem (Seliškar, Klopčič, Gruden), nova stvarnost (Vodušek, Kocbek, Hribovšek, Torkar) in medvojno pesništvo (Župančič, Udovič, Minatti, Kocbek). Spregledana sočasna ustvarjalnost pesnic V. Jeraj, K. Šuler, L. Poljanšek, F. Trojanšek, V. Albreht, A. Černej, A. Gale, L. Šorli, V. Taufer in L. Novy.

- Zadravec, Franc, 1999: Slovenska književnost II, Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID 77138176 in 97882624
ali
- Mahnič, Joža, 1964: Obdobje moderne. Zgodovina slovenskega slovstva V, Ljubljana, Slovenska matica. COBISS.SI-ID 621313
- Legiša, Lino: V ekspresionizem in novi realizem. Zgodovina slovenskega slovstva VI, Ljubljana, Slovenska matica, 1969. COBISS.SI-ID 621313
- Zadravec, Franc (ur.), 1983: Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi (Obdobja 4), Ljubljana, ZIFF, Oddelek za sl. jezike in SSJLK. COBISS.SI-ID 4913664
- Zadravec, Franc (ur.), 1985: Obdobje socialnega realizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Socialni realizem v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. (Obdobja 5). Ljubljana: FF. COBISS.SI-ID 20219393
- Vera Troha, 1993: Futurizem. Literarni leksikon 40, Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID 34504192
- Lado Kralj, 1986: Ekspresionizem. Literarni leksikon 30, Ljubljana, DZS. COBISS.SI-ID 11192833
- Zadravec, Franc, 1993. Slovenska ekspresionistična literatura. Ljubljana-Murska Sobota, ZIFF-Pomurska založba. COBISS.SI-ID 32827905
- Marjan Dović, 2009: Mož z bombami. Ljubljana, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC in Novo mesto, Založba Goga. COBISS.SI-ID 249519872
- Marjan Mušič, 1974: Novomeška pomlad. Maribor: Založba Obzorja, str. 70–100. COBISS.SI-ID - 661559
- Janez Vrečko: Srečko Kosovel in evropska avantgarda. Primerjalna književnost, 28/2005. Posebna številka, 45–56. COBISS.SI-ID 8744704
- Franc Zadravec: Srečko Kosovel 1904–1926. Koper: Lipa, Trst: ZTT. 1986, s. 146–202. COBISS.SI-ID 16722945
- Pesniška besedila na spletu VIS Filozofske fakultete.