Ruska književnost – obdobje simbolizma in postsimbolizma

Ruska književnost – obdobje simbolizma in postsimbolizma

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Podlesnik Blaž

Obravnavo ruskega simbolizma v skladu s tradicionalno delitvijo na t. i. starejše (V. Ja. Brjusov, F. Sologub idr.) in mlajše simboliste (A. A. Blok, Andrej Beli idr.) dopolnjujejo razgledi po evolucijski horizontali predsimbolizem – dekadenca (estetizem in panestetizem t. i. diaboličnega simbolizma) – mitopoetski simbolizem – groteskno-karnevalski simbolizem – razpad simbolizma. Posebna pozornost je posvečena dinamiki žanrskega sistema, ki nakazuje razvoj od dominantnega položaja lirskih žanrov v zgodnjem in zrelem obdobju simbolizma do uveljavljanja proze kot polnopravnega žanra v letih razpada ruskega simbolizma.
V okvirih obravnave postsimbolizma predmet izhaja iz t. i. "krize simbolizma", ki okoli leta 1910 porodi številne nove poglede na literaturo in umetnost. Med postsimbolističnimi smermi, ki po letu 1910 v nasprotju z avantgardnimi tokovi izpostavljajo predvsem evolucijsko komponento, se posebej posveča ustvarjalcem, ki so pripadali umetniški smeri akmeizma (O.Mandelštam, A. Ahmatova idr.), ter avtorjem, ki so svoje ustvarjanje razvijali zunaj uveljavljenih pesniških šol (S. Jesenin, M. Cvetajeva, B. Pasternak). Evolucijski modernizem kot posebno linijo v razvoju poezije predmet sledi do literarnih pojavov v drugi polovici stoletja (npr. pri avtorjih "neoakmeistih", v ustvarjanju J. Brodskega), hkrati pa se posveča tudi nekaterim vprašanjem proznega ustvarjanja v prvi četrtini 20. stoletja (problem proze pesnikov; proza I. Bunina, L. Andrejeva, A. Remizova, V. Rozanova).

В. С. БАЕВСКИЙ, 2003: История русской литературы XX века. Москва: Языки славянской культуры. 15-95, 151-174, 270-287, 360-374. COBISS.SI-ID 28686434
В. А. КЕЛДЫШ (ред.), 2009: История русской литературы конца XIX – начала XX века: учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений. В 2 т. / под ред. COBISS.SI-ID 45582946
A. SKAZA, 2004: Kratka proza in novelistika Antona Pavloviča Čehova. A. P. Čehov. Dama s psičkom. Ljubljana: Študentska založba. 575–615. COBISS.SI-ID 216508928
A. SKAZA, 1990: Predstavitev pesnikov (V. S. Solovjov, I. F. Annenski, F. Sologub, V. I. Ivanov, Z. N. Gippius, K. D. Balmont, V. J. Brjusov, I. A. Bunin, M. A. Vološin, Andrej Beli, A. A. Blok, Nikolaj Gumiljov, Anna Ahmatova, Osip Mandelštam). Antologija ruske poezije 20. stoletja. Ljubljana: CZ. 417–438. COBISS.SI-ID 19322112
A. SKAZA, 1974/1986: Roman Peterburg Andreja Belega. Andrej Beli: Peterburg. Sto romanov 70. Ljubljana: CZ. 5–49. COBISS.SI-ID 3817785 COBISS.SI-ID 3705856
З. Г. МИНЦ, 2000: Александр Блок и русские писатели. Санкт-Петербург: «Искусство-СПБ». 456–536.] COBISS.SI-ID 16277346
B. PODLESNIK, 2005: Anna Ahmatova in Osip Mandelštam v dialogu "zaščitnih listin". Slav. rev., jul.-sep. 2005, letn. 53, št. 3, str. [301]–315. COBISS.SI-ID 761092
Seznam literarnozgodovinskih del se vsako leto dopolni tudi s seznamom lektire.