Realizem in naturalizem

Realizem in naturalizem

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Tone

Teorije in periodizacije realizma in naturalizma.
Vrste evropskega realizma (romantični, objektivni, socialni, poetični).
Pregled glavnih predstavnikov evropskega realizma (Stendhal, Balzac, Dickens, Flaubert, Turgenjev, Dostojevski) ter naturalizma (Zola, Ibsen, Hauptmann).
Temeljne oblike in zvrsti tega obdobja.
Primerjalna analiza motivov in tem.
Recepcija evropskega realizma in naturalizma pri Slovencih. Posebnosti slovenskega realizma.
Analiza izbranih literarnih besedil.

Tone Smolej: Uvodna razlaga. V: E. Zola: Beznica. Ljubljana: DZS, 2004. 6–54. COBISS.SI-ID - 215660800
Tone Smolej: Slovenska recepcija Emila Zolaja (1880-1945). Ljubljana: ZRC SAZU, 2007. COBISS.SI-ID - 234607104
Tone Smolej: Zgodnja slovenska recepcija Strindbergovih enodejank. V: A. Strindberg: Šest enodejank. Ljubljana: Alma Mater Europaea, 2016, 27 –36. COBISS.SI-ID - 286882816
Nada Grošelj: August Strindberg in naturalistična enodejanka. V: A. Strindberg: Šest enodejank. Ljubljana: Alma Mater Europaea, 2016, 7 –25. COBISS.SI-ID - 286882816