zgodovina

Vizitka

Kontakti in administrativne informacije o ZIFF

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Znanstvenoraziskovalni inštitut

Aškerčeva 2
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 241 1090
E-pošta: znanstveni.institut@ff.uni-lj.si

 

Davčna številka: SI55382657
Matična številka: 1627058000
Podračun pri UJP:  01100-6030707216
IBAN: SI56011006030707216
SWIFT BIC: BSLJSI2X
Naslov banke: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, 1505 LJUBLJANA
 

ARRS šifra Univerze v Ljubljani: 0510
ARRS šifra Filozofske fakultete:  0581

 

Uradne ure

ponedeljek -  petek  11:00 - 13:00

 

Vodja strokovne službe

  Darinka - Ika Bartol, mag. upr. ved
Telefon 01 241 1090
E-pošta Ika.Bartol@ff.uni-lj.si
Soba 511 a

 

Samostojne strokovne delavke

  Saša Blatnik Ristović, univ. dipl. boh. in prof. slov.

/ nadomešča mag. Nataša Založnik

Telefon 01 241 1086
E-pošta Sasa.Blatnik@ff.uni-lj.si / Natasa.Zaloznik@ff.uni-lj.si
Soba 511 b
Področje dela
 • Raziskovalni programi, temeljni, aplikativni in ciljni raziskovalni projekti ARRS
  • Izračun sredstev po stroškovnih kategorijah, priprava in urejanje finančnih poročil
 • Mladi raziskovalci
 • Raziskovalna oprema

 

 

Tina Čič

Telefon 01 241 1069, 051 495 617
E-pošta tina.cic@ff.uni-lj.si
Soba 519
Področje dela
 • Koordinatorka projekta Evropska noč raziskovalcev 2022-2023

 

 

Klara Čuden, univ. dipl. polon. in univ. dipl. soc. kult.

Telefon 01 241 1064
E-pošta klara.cuden@ff.uni-lj.si
Soba 511 b
Področje dela
 • Raziskovalni programi, temeljni, aplikativni in ciljni raziskovalni projekti ARRS
  • Vodenje evidence obremenitev za raziskovalno delo
  • Urejanje in spremljanje zaposlitev za raziskovalno delo
  • Spremljanje namenske porabe sredstev za materialne stroške
  • Spremljanje porabe sredstev po stroškovnih kategorijah

 

  Barbara Dolenc, prof. geografije in sociologije
Telefon 01 241 1089
E-pošta Barbara.Dolenc@ff.uni-lj.si
Soba 512
Področje dela
 • Okvirni program EU, projekti Evropske komisije, mednarodni projekti in pogodbe
 • Razvojni sklad UL
  • Finančno in administrativno upravljanje za projekte EU

 

  Ema Karo, mag. angl. in mag. prim. knjiž.
Telefon 01 241 1084
E-pošta Ema.Karo@ff.uni-lj.si
Soba 512
Področje dela
 • Vodenje in koordinacija prijav znanstveno raziskovalnih programov in projektov
 • Vodenje prijav na razpis ARRS za mentorje in mlade raziskovalce
 • Vodenje baze podatkov o znanstveno raziskovalnem delu
 • Razvojni sklad UL
  • Pripravljalni obiski
 • Evidence ARRS

 

  Olivera Novaković, mag. ekon. in posl. ved
Telefon 01 241 1088
E-pošta Olivera.Novakovic@ff.uni-lj.si
Soba 512
Področje dela
 • Projekti ERASMUS+, projekti strukturnih skladov, posebne pogodbe
 • Projekti mednarodnega sodelovanja ARRS

 

  dr. Tina Pleško
Telefon 01 241 1451
E-pošta tina.plesko@ff.uni-lj.si
Soba 511 b
Področje dela

 

 

  Barbara Tomšič
Telefon 01 241 1069, 051 495 617
E-pošta barbara.tomsic@ff.uni-lj.si
Soba 519
Področje dela
 • Koordinatorka projekta Evropska noč raziskovalcev 2022-2023

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi