zgodovina

Aktualni razpisi

Da bi bila vaša izkušnja izbire pravega financerja bolj prijazna, izbiramo in objavljamo razpise, ki segajo na področja humanistične in družboslovne znanosti. Poleg razpisov vas na tem mestu seznanjamo tudi z drugimi sorodnimi raziskovalnimi aktivnostmi.

Domači odprti razpisi

ARIS

Ostali

 

Za objavljene razpise, kjer interni rok ni eksplicitno določen, je interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta najkasneje en teden pred načrtovano oddajo prijave oz. pred podpisom odgovorne osebe na prijavni dokumentaciji.

EU in mednarodni odprti razpisi

 • Interreg Europe (interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 20. 5. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 27. 5. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 7. 6. 2024 ob 12. uri).
 • Interreg Euro-MED (interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 27. 5. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 3. 6. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 12. 6. 2024 ob 13. uri).
 • Razpis programa Interreg Območje Alp za projekte manjšega obsega (interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 14. 6. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 21. 6. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 27. 6. 2024 ob 13. uri).
 • Interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta je najkasneje en teden pred načrtovano oddajo prijave oz. pred podpisom odgovorne osebe na prijavni dokumentaciji.
 • Izbor objav evropskih in mednarodnih razpisov ter obvestil, ki ga tedensko pripravlja Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost, lahko najdete na intranetu UL. 
 • Trenutno odprte evropske razpise lahko najdete na portalu »Funding & Tender Opportunities«
 • Podporni materiali za prijavo na razpise so dostopni na Intranetu UL (Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost in Projektna pisarna UL) in Intranetu FF

 

Aktualni institucionalni razpisi

Razpisi Razvojnega sklada UL

 • Interni razpis Razvojnega sklada UL (RSUL) za zaposlitev slovenskih raziskovalcev iz Slovenije
 • Namen internega razpisa Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani je spodbujati reintegracijo odličnih slovenskih izkušenih raziskovalcev, ki delujejo v tujini. Univerza v Ljubljani želi z razpisom krepiti znanje in spretnosti ter mednarodno vpetost na znanstvenoraziskovalnem področju.
 • Predmet internega razpisa RSUL je sofinanciranje zaposlitve na Univerzi v Ljubljani slovenskih raziskovalcev, ki že dlje časa delujejo v tujini. Zaposlitev je predvidena na raziskovalnem delovnem mestu.
 • Interni razpis Razvojnega sklada UL (RSUL) za raziskovalne projekte slovenskih raziskovalcev v tujini s študenti UL
 • Namen internega razpisa Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani je sofinanciranje krajših raziskovalnih projektov slovenskih raziskovalcev v tujini s študenti 1., 2. ali 3. stopnje na Univerzi v Ljubljani. Univerza v Ljubljani želi z razpisom krepiti znanje in spretnosti ter mednarodno vpetost študentov UL - potencialnih bodočih raziskovalcev na znanstvenoraziskovalnem področju. Interni razpis je objavljen enkrat letno.
 • Interni razpis Razvojnega sklada UL (RSUL) za sofinanciranje aktivnosti v podporo internacionalizaciji na področju raziskovalne odličnosti
 • Namen internega razpisa Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani je nagraditi in spodbujati raziskovalno razvojne aktivnosti in internacionalizacijo raziskovalne dejavnosti na Univerzi v Ljubljani. Na interni razpis se lahko prijavijo članice UL, programske skupine na članicah UL ali raziskovalci UL, ki pri opravljanju znanstveno-raziskovalnih aktivnosti potrebujejo dodatna finančna sredstva, ki jih ni možno zagotoviti s strani programskih skupin,  sredstev stabilnega financiranja članice ali drugih lastnih sredstev članice.
 • Vsi interni razpisi so dostopni preko intranetne strani UL

Dogodki

03. 06. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Informativni dan: Humanistika in družboslovje (3. stopnja)

03. 06. 2024
Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Simpozij: Spominske študije in politična ekonomija v (post)socialistični perspektivi: med nostalgijo in kapitalom

03. 06. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Informativni dan: magistrski študij (2. stopnja)

30. 05. 2024
Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Jubilejni večer ob 40. obletnici francoske študentske gledališke skupine Les Théâtreux

29. 05. 2024
Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: Azija sredi Ljubljani: Življenje Skuškove zbirke

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi