Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved

Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, doc. dr. Mlacović Dušan, prof. dr. Štih Peter

Vsebina

- zvrsti virov (specifike, vrednost)
- pomožne vede
- vloga, njihov pomen in omejitve
- heraldika (razvoj, pomen, najpomembnejša literatura)
- sfragistika (razvoj, pomen, najpomembnejša literatura)
- numizmatika (razvoj, pomen, najpomembnejša literatura).