Praktična filozofija

Praktična filozofija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, viš. znan. sod. dr. Hajdini Simon

Vsebina

– Epistemološka vprašanja praktične filozofije: vrednote, norme, dileme, praktični silogizem; definicija pojma praktične filozofije pri Aristotelu in problem ločitve praktične filozofije od teoretske; Aristotelova teorija vrlin; Humov argument o naturalistični zablodi; osnovne teze Kantove praktične filozofije; Marxova praktična filozofija; narava človeka in etične teorije; deontološke in konsekvencialistične moralne filozofije.
– Sodobna družba z vidika praktične filozofije: filozofija in vrednotni pluralizem; demokracija, legitimacijske teorije oblasti in družbene ureditve; moralni paternalizem, moralni relativizem, moralni perfekcionizem, morala in pravičnost; individualna morala in politična morala; normativne politične teorije.
– Uvod v področne etike: medicinska etika in bioetika; okoljska etika; poslovna etika.