Osnove prevajanja v slovenščino

Osnove prevajanja v slovenščino

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Prevajanje različnih (splošnih) besedil: časopisnih, informativnih, poljudnoznanstvenih, esejističnih…
Besedilna analiza.
Enciklopedično naravnan pristop k posameznim problematikam.
Dokumentacijske tehnike.
Prevajalske teorije in osnovna terminologija francoske šole.

M. LEDERER (1994) : La traduction aujourd'hui - le modele interprétatif, Paris: Hachette.
J. DELISLE (1993): La traduction raisonnée. Otawa: Les Presses de l'Université d'Otawa.
J. DELISLE ET al. (1999): Terminologie de la traduction.
Amsterdam/Philadephia: John Benjamins

Slovarji:
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1980-1991.
A. Grad: Francosko-slovenski slovar (elektronski vir). Ljubljana: DZS, 2004.
G. Pobežin: Priročni e-slovar tujk. Ljubljana: CZ, 2005.
Slovenski pravopis (elektronski vir). Ljubljana: ZRC, 2003.
Le Nouveau Petit Robert. Pariz, 2007.