Načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje

Načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pisanski Jan

• Oblike in vrste sistemov za poizvedovanje glede na različne kriterije.
• Razvoj sistemov za poizvedovanje
• Tehnološki standardi, pomembni za sisteme za poizvedovanje.
• Načrtovanje sistemov za poizvedovanje glede na predvideno:
o geografsko in vsebinsko področje,
o ciljne uporabniške skupine,
o zvrsti podatkov.
• Načrtovanje in vrednotenje uporabniških vmesnikov.
• Sistemi za poizvedovanje za glasbo
• Slikovni sistemi za poizvedovanje
• Celotna besedila
• Podatkovni formati

1. David Dagan Feng, Wan-Chi Siu, Hong-Jiang Zhang (eds.). (2003). Multimedia information retrieval and management : technological fundamentals and applications. Berlin ; New York : Springer.
2. Chowdhury, G.G. (2010).: Introduction to modern information retrieval (3rd. ed.). London : Facet.
3. Croft, W. B. , Lafferty, J. (eds.). (2003). Language modeling for information retrieval. Dordrecht ; Boston : Kluwer.
4. Hearst M.A. (2009). Search User Interfaces. New York: Cambridge University Press.
5. Rasmussen Neal, D. (ed.) (2012). Indexing and retrieval of non-text information. Berlin ; Boston : De Gruyter Saur.