Nacionalne književnosti - vaje

Nacionalne književnosti - vaje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Nada Marija, prof. dr. Smolej Tone

Pri vajah bo izvajalec predstavil zgodovino posameznih nacionalnih književnosti, osredinil pa se bo na bistvena literarna obdobja in kanonizirane avtorje. Študentje bodo imeli vpogled v strnjeno zgodovino posamezne nacionalne književnosti, posamezna dela pa bodo lahko podrobneje obravnavana, ob tem pa bodo spoznavali tudi temeljne interpretacije.

Kos, Janko. Pregled svetovne književnosti. Ljubljana: DZS, 2005. COBISS.SI-ID - 218806272
Kos, Janko (ur.). Antologija svetovne književnosti. Od renesanse do romantike. Ljubljana: DZS, 1973. COBISS.SI-ID - 7772929
Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 2000. COBISS.SI-ID - 13866898
Bendixen, Alfred (ur.). A Companion to the American Novel. Chichester: Wiley Blackwell, 2015. COBISS.SI-ID - 62271330
Beutin, Wolfgang et al. Deutsche Literaturgeschichte. Stuttgart: J. B. Metzler, 2008. COBISS.SI-ID - 38116450
Cornwell, Neil (ur.). The Routledge Companion to Russian Literature. London: Routledge, 2001. COBISS.SI-ID - 14312850
Gikandi, Simon (ur.). The Routledge Encyclopedia of African Literature. London: Routledge, 2009. COBISS.SI-ID - 43045474
Meisami, Julie Scott in Paul Starkey (ur.). The Routledge Encyclopedia of Arabic Literature. London: Routledge, 2010. COBISS.SI-ID - 43046754
Webby, Elizabeth (ur.). Australian Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. COBISS.SI-ID - 16749922