Makedonski jezik 4

Makedonski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Predavanja: oblikoslovne in skladenjske značilnosti makedonskega jezika: glagol (pretekli-prihodnji čas, prihodnji pripovedni čas, ima-zgradba); specifike tvorbe večstavčnih povedi (pogojni, časovni, namerni predmetni odvisnik), ločila.

Jezikovne vaje: razvijanje sporazumevalne zmožnosti ustnega in pisnega izražanja v makedonščini na srednji ravni; razvijanje leksikalnih kompetenc; utrjevanje slovničnih pravil; prevajanje srednje zahtevnih besedil iz makedonščine v slovenščino in manj zahtevnih besedil iz slovenščine v makedonščino; raba jezikovnih priročnikov in IKT.