Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Magistrsko delo se osredinja na teoretično in/ali raziskovalno delo v pedagoških, jezikoslovnih, literarnih, kulturoloških in drugih humanističnih vedah. Poseben poudarek je posvečen interdisciplinarnosti.

Temeljna literatura se določi na osnovi izbrane teme magistrskega dela na konzultacijah z izbranim mentorjem oz. izbranimi mentorji.