Slovenistika_hero

Oddelek za slovenistiko

Magistrski študij

Oddelek za slovenistiko na drugi stopnji izvaja študijski program SLOVENISTIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

  • Slovenistika – enopredmetna jezikoslovna smer
  • Slovenistika – enopredmetna literarno-kulturološka smer
  • Slovenistika – dvopredmetna smer
  • Slovenistika – enopredmetna pedagoška jezikoslovna smer
  • Slovenistika – enopredmetna pedagoška literarna smer

Slovenistika – dvopredmetna pedagoška smer