Magistrska naloga z zagovorom

Magistrska naloga z zagovorom

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:15

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Vsebina

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.

Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.