Lektorske vaje III/1

Lektorske vaje III/1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Obdelava naslednjih poglobljenih tem:
Radosti in skrbi absolventa (podelitev diplom, uspešni absolventi, iskanje dela), Bivanje je vprašanje prioritet (nepremičninska agencija, mesto-vas, znane hiše, znani arhitekti), Včeraj in danes (generacijske težave, spremembe okoli nas, pravila lepega vedenja), Tako živim, takšen sem (značajski tipi ljudi, življenjski stil, internetna prijateljstva), Gremo na dopust (turistična agencija, potovanje in dopust, reklamacija).
Zvrstnost, funkcije jezika, tipi besedil, vloga, namen in usmerjenost različnih besedil. Uporaba prevodnih orodij: enojezični, terminološki slovarji, dvojezični slovarji, elektronski mediji, korpus. Branje, analiza, tvorba zvrstnih besedil (različni besedilni tipi).
Pisanje in prevajanje administrativnih besedil.
Poglobljena obdelava gramatike (posebnosti, tipične napake)

Renáta Kamenárová et. kol.: Krížom krážom B1, Bratislava 2011 COBISS.SI-ID 60173410
MACHATA, Martin: Po Slovensku po slovensky. Učebnica slovenského jazyka pre pokročilých B2 - C1. Záhreb, FF Press, 2017. ISBN 978-953-175-628-0. COBISS.SI-ID 65964130
KYSEĽOVÁ, Miroslava – SOJDA, Sylwia: Uži si slovenčinu. Čítanka s cvičeniami pre stredne pokročilých. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/uzi_si_…
Ľudmila Žigová: Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov, Bratislava 2014 COBISS.SI-ID 60099682
Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004. COBISS.SI-ID 214514944
Eva Tibenská: Gramatika slovenského jazyka pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka, I. diel, Morfológia, Oddelek za slavistiko, Ljubljana 2018. COBISS.SI-ID 298615040
Oľga Škvareninová: Obrázkový slovník slovenčiny, Bratislava 1997. COBISS.SI -ID 9794981

Slovarji:
Krátky slovník slovenského jazyka. Matica slovenská, 2003. COBISS.SI-ID 28678701
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava, Veda, 2000. COBISS.SI-ID 20350765
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (A – P) na povezavi: https://slovnik.juls.savba.sk
Viktor, Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana, 1976. COBISS.SI-ID 9446401