Kulturna analiza in reprezentacije

Kulturna analiza in reprezentacije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Vsebina

Predmet Kulturna analiza in vizualne reprezentacije gradi na poznavanju temeljnih del s področja semiotike, psihoanalize, filmske in televizijske teorije ter feministične teorije v polju slikarstva in množičnih medijev. Prek klasičnih del Rolanda Barthesa, Lacana, Metza, Griselde Pollock in Victorja Burgina, Johna Bergerja in drugih se predavanja najprej osredotočijo na konstrukcije vizualnih polj v slikarstvu, fotografiji, filmu in televiziji. Vsako od vizualnih polj je obravnavano v razmerju do gledalca, konstrukcije pogleda ter razmerij moči in vednosti. Sledijo seznanjanja z načini dekonstruiranja pomena v podobi ter ideološkega učinkovanja; predavanja se poslužujejo konkretnih zgledov,s pomočjo katerih se demonstrirajo različne tehnike analiziranja. Predavanja zaključi sklop vsebin, ki kulturne reprezentacije poveže z razsežnostmi družbene konstrukcije spolne, rasne, razredne, nacionalne in etnične identitete;problematizirane so rabe vizualnih tehnologij kot instrumentov nadzorovanja v politiki, znanosti in oglaševanju.