Jezikoslovni magistrski seminar

Jezikoslovni magistrski seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška, izr. prof. dr. Pirih Svetina Nataša, prof. dr. Kranjc Simona, prof. dr. Orel Irena, prof. dr. Smole Vera, prof. dr. Smolej Mojca, prof. dr. Stabej Marko, prof. dr. Tivadar Hotimir