Jezikoslovni magistrski seminar

Jezikoslovni magistrski seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška, izr. prof. dr. Pirih Svetina Nataša, prof. dr. Kranjc Simona, prof. dr. Orel Irena, prof. dr. Smole Vera, prof. dr. Smolej Mojca, prof. dr. Stabej Marko, prof. dr. Tivadar Hotimir

Področje skladnje (pomenska skladnja, strukturna skladnja, nadpovedna skladnja ...).
Področje pragmatike (kontekst, izbira sredstev glede na namen, argumentacija v besedilu, tipi besedil glede na vrsto govornega položaja, prenosnik, namen ... ).
Področje psiholingvistike (usvajanje in učenje prvega jezika, pismenost, težave pri učenju in usvajanju jezika, proces tvorjenja in razumevanja besedila ... ).

Temeljna literatura bo predpisana iz korpusa slovenistične in tuje znanstvene produkcije glede na to, kateri programski sklop bo študent izbral.