Japonska družba 2

Japonska družba 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Culiberg Luka

Pri seminarju se bomo ob branju klasičnih teoretskih besedila in znanstvenih razprav, ki obravnavajo problematiko pojmov kulture, nacionalne kulture, japonske kulture ipd. v slovenščini, angleščini in japonščini, seznanjali s temeljnim konceptualnim aparatom sociološkega, antropološkega in širše humanističnega in družboslovnega raziskovanja in ga aplicirali na razumevanje japonske kulture in družbe.

Bronislaw Malinowski, Znanstvena teorija kulture, Ljubljana, ISH, 1995 COBISS.SI-ID - 56540160
Raymond Williams, Navadna kultura (Izbrani spisi), Ljubljana, SH, 1997 COBISS.SI-ID - 74114816
Claude Lévi-Strauss, Rasa in zgodovina; Totemizem danes, Ljubljana, Škuc, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994 COBISS.SI-ID - 40083968
Marcel Mauss, Esej o daru in drugi spisi, Ljubljana, Škuc, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996. COBISS.SI-ID - 60090112
Sprotno gradivo