Vaje iz konverzacije

Vaje iz konverzacije

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Urbas Janja

Vsebina

Vaje nadgrajujejo predmet Moderni ruski jezik II – lektorske vaje 2 in razvijajo spretnosti monološkega in dialoškega sporočanja v okviru različnih vsebinskih sklopov:
- Posebnosti ruskega nacionalnega značaja in načina življenja
- Ruske tradicije, običaji, prazniki
- Rusko gledališče
- Ruska kinematografija
- Potovanja po Rusiji (mesta, kulturne in naravne znamenitosti)
- Ruski pregovori in krilatice i
- Znane osebnosti iz ruskega kulturno-političnega življenja (spomini, biografije).
Obravnavana besedila so izbrana tako, da študenta spodbujajo k dialogu in izražanju lastnega mnenja.