Uvod v zgodovino Japonske

Uvod v zgodovino Japonske

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Culiberg Luka

Politična, ekonomska, socialna in kulturna zgodovina japonskega otočja od prvih arheoloških virov do 2. svetovne vojne. Pri predmetu se študenti seznanijo s temeljnimi značilnostmi posameznih zgodovinskih obdobij, pri čemer je poudarek predvsem na družbenih procesih in spremembah kulturnih aspektov kot posledice razvoja družbe in transformacij družbenih institucij.

Hane, M. (1991). Premodern Japan: a historical survey. Boulder: Westview Press. COBISS.SI-ID - 7778402
Friday, K. (ed.) (2012). Japan Emerging: Premodern History to 1850. Boulder: Westview Press. http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/logi…
Gordon, A. (2009). A Modern History of Japan. From Tokugawa Times to the Present. Oxford: Oxford UP. COBISS.SI-ID - 6889502
The Cambridge History of Japan, Vol. 1, 2, 3, 4, 5 (1993). Cambridge: Cambridge Univ. Press COBISS.SI-ID – 47879522, COBISS.SI-ID – 48150626, COBISS.SI-ID – 48150882, COBISS.SI-ID - 9072738
Sprotno gradivo in primarni viri.