Uvod v psiholingvistiko

Uvod v psiholingvistiko

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kranjc Simona

Vsebina

- Temeljni pojmi psiholingvistike in področje raziskovanja.
- Psiholingvistične metode raziskovanja jezikovnega razvoja.
- Procesi in modeli v psiholingvistiki.
- Teorije usvajanja jezika.
- Osnovni dejavniki, ki vplivajo na usvajanje jezika.
- Usvajanje, učenje in poučevanje jezika.
- Usvajanje jezika na različnih ravneh, od besede do stavka in besedila.
- Težave pri usvajanju in učenju jezika.
- Razumevanje jezika pri odraslih.
- Tvorjenje besedil pri odraslih.
- Težave v procesu sporazumevanja.