Teorija govornega dejanja

Teorija govornega dejanja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Komunikacijska situacija: udeleženci, kontekst. Subjekt in komunikacijski namen. Vpliv jezikovne manifestacije na izvenjezikovno realnost in obratno. Osebni, časovni, prostorski, diskurzivni, družbeni deixis.
Govorno dejanje, konstativ, performativ. Lokucija, ilokucija, perlokucija. Implicitni, eksplicitni performativ. Izrekanje in izrečeno. Problem funkcije jezikovnega znaka.
Hierarhični model konverzacije. Struktura izmenjave. Struktura intervencije.
Argumentacija v govorni intervenciji. Konektorji v argumentaciji. Koherenca.
Argumentacija v govorni izmenjavi. Argumentacija kot zapiranje in kot odpiranje izmenjave. Strinjanje, nestrinjanje, dopuščanje.
Pragmatični, enonciacijski vidiki medijskega diskurza. Analiza reklamnega sporočila.

DUCROT, Oswald: Le dire et le dit. Ed. de Minuit, 1984. 237 str.
AUSTIN, J.L.: Quand dire c’est faire, Seuil, 1970. 202 str
RECANATI, Francois: La transparence de l’énonciation. Seuil. 1978. 214 str.