Temelji sodobne zgodovine JV Evrope

Temelji sodobne zgodovine JV Evrope

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ferenc Mitja

Študij v obliki predavanj obravnava zlasti naslednja vprašanja: nastanek jugoslovanske države, njeno nacionalno, gospodarsko in kulturno strukturo, boje za meje, ustavno ureditev, nacionalna in socialnoekonomska vprašanja ter boje političnih strank in drugih dejavnikov, zunanjo politiko Jugoslavije, posebej njeno vlogo v JV Evropi, poglavitne značilnosti razvoja držav tega območja med vojnama, okupacijo in razkosanje Jugoslavije leta 1941, značilnosti odporniškega gibanja in faze njegovega razvoja, vprašanje kolaboracije, revolucije in državljanske vojne, posebnosti medvojnega razvoja pri posameznih jugoslovanskih narodih ter primerjava z odporniškimi gibanji v JV Evropi, periodizacijo povojnega razvoja Jugoslavije, boj za meje, razvoj ustavne ureditve, obnovo, prevzem oblasti s strani komunistične partije, revolucionarne ukrepe, obračun z nasprotniki, administrativni socializem, spor z informbirojem, samoupravljanje, partijsko in izvenpartijsko opozicijo, gospodarski, socialni in kulturni razvoj, odnose Jugoslavije z državami JV Evrope, značilnosti njihovega razvoja, razpad Jugoslavije in njegove posledice ter odnose z novonastalimi državami.

- B B. Jelavich, History of the Balkans, Cambridge 1983, 476 str.
- The Columbia history of Eastern Europe in the twentieth century, New York 1992, 435 str.
- R. J. Crampton, The Balkans since the second World War, London [etc.] 2002, 374 str.
- M. Glenny, The Balkans 1880-1999. Nationalism, War and Great Powers, London 2000, 726 str.
- L. Benson, Yugoslavia : a consise history, Houndmills 2001, 201 str.
- V. Meier, Wie Jugoslawien verspielt wurde, München 1995, 461 str.
- J. Rothschild, East Central Europe between the Two World Wars, Washington 1984, 420 str.
- John, R. Lampe, Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge 1996, 421 str.
- J. Pirjevec, Jugoslavija. Nastanek, razvoj in razpad Karadjordjeviceve in Titove Jugoslavije, Koper 1995, 461 str.
- B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918-1988.I, II, III, Beograd 1988.