Španska konverzacija 1

Španska konverzacija 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria, lekt. dr. Rodriguez Diaz del Real Alejandro, lekt. dr. Trenc Andreja

Komunikacijske funkcije:
- izražanje (ne)strinjanja, želja, čustev, preferenc, stališč,
- dajanje nasvetov in navodil,
- pripovedovanje, opisovanje, razlaganje, osnove argumentiranja in dogovarjanja, predstavitev, diskusija.

Jezikovne ravnine:
- utrjevanje jezikovnega sistema,
-vzpostavitev razmerja med jezikovno pravilnostjo in sporočilno ustreznostjo v spontani rabi jezika,
- širjenje besednega zaklada,
- raba diskurzivnih zaznamovalcev.

- Chamorro, C., Ruiz Campillo, J. P. et al. (1997): Abanico, Barcelona: Difusión. COBISS.SI-ID – 7882082
- González, A., Romero, C., (2005): Curso de puesta a punto, Madrid: Edelsa. COBISS.SI-ID - 32060770