Španska konverzacija 1

Španska konverzacija 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria, lekt. dr. Trenc Andreja

Vsebina

Komunikacijske funkcije:
- izražanje (ne)strinjanja, želja, čustev, preferenc, stališč,
- dajanje nasvetov in navodil,
- pripovedovanje, opisovanje, razlaganje, osnove argumentiranja in dogovarjanja, predstavitev, diskusija.

Jezikovne ravnine:
- utrjevanje jezikovnega sistema,
-vzpostavitev razmerja med jezikovno pravilnostjo in sporočilno ustreznostjo v spontani rabi jezika,
- širjenje besednega zaklada,
- raba diskurzivnih zaznamovalcev.