Španščina 3

Španščina 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria, izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Razvijanje razumevanja standardnih pisnih sporočil v vsakdanji rabi.
Razumevanje standardnih govorjenih besedil v razločnem izvirnem izgovoru ter v predvidljivih položajih (televizijska in radijska poročila, pogovori, debate).
Razvoj samostojnega pisnega in ustnega izražanja in sporazumevanja v vsakdanjih govornih položajih z jasnim sporočilnim namenom (izražanje in zagovarjanje stališč, pripovedovanje, načrtovanje in opisovanje).
Poglobljeno spoznavanje kulturno-civilizacijskih vidikov Španije in Latinske Amerike.

Pri razvoju sporazumevalne zmožnosti je poudarek na pridobivanju funkcijskega besedišča ter na naslednjih jezikovnih poglavjih:
- glagolski čas: raba preteklikov, sosledica časov, predpreteklik.
- glagolski naklon: subjuntivo (oblike in osnovna raba, kontrasti v rabi indicativo/subjuntivo),
- nekatere glagolske perifraze,
- besedilna koherenca: raba osnovnih povezovalcev,
- skladnja: pogojni stavki.

Temeljna literatura (učbeniki):
Corpas, J., Germendía, A., Soriano, C. (2006). Aula Internacional 3. Barcelona: Difusión. COBISS.SI-ID – 40080226
Dodatna literatura (učbeniki in slovnice):
Alonso Raya, R., Castaneda Castro, A., Martínez Gila, P., Miquel López, L., Ortega Olivares, J., Ruiz Campillo, J. P. (2013): Gramática básica del estudiante de espanol. Barcelona: Difusión. COBISS.SI-ID - 58988642
Ainciburu, M. C., González, V., Navas, A. Tayefeh, E., Vázquez, G. (2015): Vía rápida. Barcelona: Difusión. COBISS.SI-ID – 62067298, COBISS.SI-ID - 62071138
Fernández Álvarez, J. (1984). El subjuntivo. Madrid: SGEL. COBISS.SI-ID - 4363106
Geršak, M. U., Šifrar Kalan, M., et. al. (2009). Španščina – čist simpl. Ljubljana: Rokus-Klett. COBISS.SI-ID - 244476416
Gómez Torrego, L. (2011): Gramática didáctica de espanol. Madrid: SM. COBISS.SI-ID - 12461980
González Hermoso, A. (1998): Conjugar es fácil. Madrid: Edelsa. COBISS.SI-ID - 20629090
López Ripoll, S., Minano Lopez, J. (2012): Destino ERASMUS 2, Niveles intermedio y avanzado. Madrid: SGEL. COBISS.SI-ID - 50011746
Navajas Colón, E., Pérez Canizares, P., Wiener, B., Ivorra Lloret, E. M., Ribas, R. (2011): Nos Vemos 3. Libro del alumno. Barcelona.: Difusión. COBISS.SI-ID - 70749282
Dvojezični in enojezični slovarji. COBISS.SI-ID – 4421377, COBISS.SI-ID - 12029026