Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1

Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Petrovčič Mateja, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Na začetku pouka se študentje in študentke seznanijo s fonetičnimi osnovami sodobnega kitajskega jezika. Poudarek je na spoznavanju strukture in principov sestave 411 osnovnih zlogov ter na vaji in učenju štirih tonov, od katerih je odvisen pomen posamezne besede oziroma zloga. Potem se študentje in študentke seznanijo z uradno latinično kitajsko pisavo pinyin. V naslednjem koraku se seznanijo s principi pisanja pismenk (zaporedje in struktura potez). V drugi polovici prvega in v celotnem drugem semestru prvega letnika delajo po učbeniku sodobne kitajščine s poenostavljenimi pismenkami (1. del).

1. Liu Ju (ur.) (2002): 新实用汉语课本– New Practical Chinese Reader Workbook 1, Beijing yuyan daxue chuban she, Beijing COBISS-ID 1540317407
2. Liu Ju (ur.) (2002): 新实用汉语课本– New Practical Chinese Reader Textbook 1, Beijing yuyan daxue chuban she, Beijing COBISS-ID 1540289247