Sodobna slovenska kratka proza

Sodobna slovenska kratka proza

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pavlič Darja, prof. dr. Žbogar Alenka

Vsebina

- Kratkoprozna vrstna terminološka vprašanja.
- Kvantitativna in kvalitativna merila za preučevanje kratke proze.
- Značilnosti tradicionalnih in sodobnih kratkoproznih žanrov. Zgodovinski pregled (slovenske in svetovne) kratke proze.
- Dve usmeritvi slovenske kratke proze po letu 1980: postmodernistične in paradigme ))preteklih literarnih usmeritev« (realističnih, eksistencialističnih, modernističnih).
- Tipologija zgodb (metafikcijske, lirične, z ljudsko in pravljično motiviko, fantastične, zgodovinske, o izpraznjenih medosebnih odnosih (v urbanem okolju)).
- Postmodernizem in mlada slovenska proza: predstavniki in značilnosti njihovih pisav (metafikcionalisti, subjektni realisti, arhaizatorji, čisti fantastiki, minimalisti).
- Trivialni elementi v slovenski postmodernistični kratki prozi,
- Elementi literature izčrpane eksistence v sodobni slovenski kratki prozi.