Seminar iz sodobne slovenske poezije

Seminar iz sodobne slovenske poezije

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pavlič Darja

Vsebina

Pregled sodobne slovenske poezije na ozadju družbenih premen, kulturnih paradigem in literarnega življenja v 2. polovici 20. stoletja (dodatni avtorski opusi): programski nastop in razcvet intimizma v 50. letih (Zlobec); kritični eksistencializem od 1958 naprej (Taufer, Vegri, Košuta), v navezavi s simbolizmom in ekspresionizmom (Udovič); ultramodernizem, neoavantgarda, konkretna poezija 60. let (OHO, Brvar, Zagoričnik, A. Kermauner); reizem in ludizem konca 60. in 1. polovice 70. let (Svetina), mitopoetike v 70. letih (Detela, Vincetič), esteticizem (Svetina, Novak), postmodernizem in razpršitev v avtorske poetike, novi intimizem (Zupan, Semolič, Komelj, Kramberger, Korun, Čučnik, Podlogar).