Razvoj kitajske pisave

Razvoj kitajske pisave

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Petrovčič Mateja

Na podlagi ustroja in strukture kitajskih pismenk se le-te razvrščajo v posamezne tipizirane skupine. Sledi oris razvoja kitajske pisave od prvih slikovnih zapisov v razvito logografsko pisavo in opis razvoja grafičnih oblik. Pojasnitev odnosa med klasično in sodobno kitajščino, s katero opredelimo uporabo kitajskih pismenk za pisanje sodobnega kitajskega jezika. Poleg tega predmet pojasni še principe pisanja kitajskih pismenk, principe poenostavljanja pismenk, principe kaligrafskega pisanja s čopičem, principe zapisovanja tujk, principe pisanja kitajščine z računalniki, vlogo in uporabnost radikalov pri razvrščanju pismenk ter seznani slušatelje z glavnimi kitajskimi slovarji in njihovo uporabo. Drugi pomemben sklop je etimološka razlaga pismenk, ki nastopajo v učbenikih za prvi letnik sodobnega kitajskega jezika, s katero pojasnimo razvoj posameznih pismenk od njihovih prvotnih oblik in pomenov do sedanjih oblik in uporabe.

1. Mitja Saje: Kitajski jezik in kitajska pisava, Poti in brezpotja, AAŠ in SVOD, FF Ljubljana, 1998 COBISS.SI-ID – 79998464
2. Mitja Saje: Razvoj grafičnih oblik kitajske pisave, AAŠ 2, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1998 COBISS.SI-ID – 8550754
3. Mitja Saje: Radikali v kitajskih pismenkah:
Coulmas, Florian. The writing systems of the world. Oxford, UK ; Cambridge, Mass., USA : B. Blackwell, 1991, cop. 1989. COBISS.SI-ID – 31980291
Xie, Guanghui (ur.). Chang yong hanzi tujie = The composition of common Chinese characters : an illustrated account. Beijing : Beijing daxue chubanshe, 1997 COBISS.SI-ID – 53126754
Tan, Huay Peng. Qu wei han zi = What's in a Chinese character. Beijing : Xin shi jie chu ban she, cop. 2006 COBISS.SI-ID – 71352674