Publicistično in propagandno besedilo

Publicistično in propagandno besedilo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Mojca

- Komunikacijske vede.
- Zgodovina slovenskega publicističnega diskurza.
- Pregled razvoja oglaševalskih besedil.
- Analiza struktur publicističnega in propagandnega diskurza.
- Klasifikacija stalnih oblik publicističnega sporočanja.
- Spoznavanje stilnih postopkov v publicističnih in propagandnih besedilih.
- Jezik kot sistem, iz katerega tvorec publicističnega ali propagandnega besedila izbira določena sredstva za dosego sporočanjskega namena.
- Neverbalna sredstva v oglaševalskih besedilih.
- Ideologija in publicistično besedilo.
- Manipulacija in oglaševalsko besedilo.

- COOK, Guy (1994). The Discourse of Advertising. London: Routledge.COBISS.SI-ID - 119645
- FAI RCLOUG H, Norman (1989). Language and Power. London, New York: Longman. COBISS.SI-ID – 8313954
- FISKE, John (2005). Uvod v komunikacijske študije. Ljubljana: FDV. COBISS.SI-ID – 220157696
- KALIN GOLOB, Monika (2002). Začetki slovenskega poročevalstva: sklicevalni avtomatizmi glede na nezanesljivost o dogodku. Slavistična revija 50/3, 295-317. COBISS.SI-ID 761092
- KOROŠEC, Tomo (1998). Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas. KOROŠEC, Tomo (2005). Jezik in stil oglaševanja. Ljubljana: Založba FDV. COBISS.SI-ID - 71312896
- KOROŠEC, Tomo (1999). Prvo slovensko oglaševalno besedilo iz l. 1794 in njegov avtor Valentin Vodnik (1758-1819). Slavistična revija 4. 181-191. COBISS.SI-ID 761092