Prevajanje umetnostnih besedil

Prevajanje umetnostnih besedil

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa, izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Prevajanje iz hrvaščine, srbščine in makedonščine v slovenščino in obratno. Uvajanje v praktično rabo prevajalskih znanj na področju prenašanja umetnostnih vsebin ter prevajanja metaliterarnih in metakulturnih prvin iz izhodiščnega besedila. Poglabljanje znanja o možnostih ustreznih prevajalskih rešitev v sekundarni literaturi. Oblikovanje lastne dokumentacije. Kritično presojanje možnih prevodnih rešitev glede na funkcijo in namen prevedenega besedila oz. njegovega statusa v ciljnem literarnem sistemu. Spoznavanje prevajalskega dela v realnem prevajalskem okolju.