Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil

Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Plesničar Mihelj Mojca, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Študentje se uvajajo v praktična rabo prevajalskih znanj na področju prevajanja strokovnih in znanstvenih besedil. Spoznavajo različne žanre strokovnih in znanstvenih besedil in različne pristop k prevajanju teh besedil. Pridobivajo znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Pri prevajanju strokovnih in znanstvenih besedil je poudarek na besedilni analizi, na posebnostih posameznih besedilnih vrst v agleščini in slovenščini in na terminološkem delu. Študente se spodbuja h kritični presoji možnih prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.