Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj

Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana

Delo poteka v obliki analize podnaslovljenih odlomkov različnih žanrov in z različnimi podnaslovnimi značilnostmi ter samostojnega podnaslavljanja s skupinsko analizo in evalvacijo.
Obravnavane teme: podnaslovni postopek – prevajalski in tehnični vidiki; oblika podnapisov; oblikovanje besedila – delitev med podnapisi in znotraj podnapisov; ritem menjavanja podnapisov in primeri delitve dialoga na podnaslovne enote; načela zgoščevanja besedila ob hitrem ritmu; jezik podnapisov kot posebna prenosniška zvrst – prevajanje nezbornega govora, dialektov, slenga; prevajanje kulturno specifičnih izrazov v podnapisih; prevajanje jezikovnih in jezikovno-slikovnih iger v dialogu; podnaslavljanje gledaliških in drugih umetnostnih besedil; prevajanje po danih časovnih kodah.

Ivarsson, Jan, in Mary Carroll. 1998. Subtitling. Simrishamm: TransEdit. COBISS.SI-ID - 7457890
Gambier, Yves, ur. 1998. Translating for the media. Turku: Painosalama OY. COBISS.SI-ID - 7348322
Kovačič, Irena. 1996. Subtitling strategies : a flexible hierarchy of priorities. V: Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli (ur.): Traduzione multimediale per il cinema, la televisione e la scena: atti del convegno internazionale. Bologna: CLUEB, str. 297-305. COBISS.SI-ID - 4612194
Kovačič, Irena. 1998. Six subtitlers – six subtitling texts. V: Bowker, Lynne, in sod. (ur.): Unity in diversity? Current trends in translation studies. Manchester: St. Jerome, str. 75-82. COBISS.SI-ID - 7020642
Gambier, Yves, ur. 1995. Audiovisual Communication and Language
Transfer. Translatio – FIT Newsletter (XIV, 3-4). COBISS.SI-ID - 6831458
Şerban, Adriana, Matamala, Anna, in Jean-Marc Lavaur (ur.) 2011. Audiovisual translation in close-up: practical and theoretical approaches. Bern: P. Lang. COBISS.SI-ID - 45781602
Chaume, Frederic. 2012. Audiovisual translation : dubbing. Manchester (UK); Kinderhook (NY): St. Jerome., 2012 COBISS.SI-ID - 52142434
Díaz Cintas, Jorge in Aline Remael. 2007. Audiovisual translation: subtitling. Manchester: St. Jerome; Kinderhook: InTrans. COBISS.SI-ID – 35679586
Incalcaterra-McLouglin, Laura, Biscio, Marie in Máire Áine Ní Mhainnín (ur.). 2011. Audiovisual translation: subtitles and subtitling: theory and practice. Oxford [etc.] : P. Lang. COBISS.SI-ID – 47070050
Şerban, Adriana, Matamala, Anna, in Jean-Marc Lavaur (ur.). 2011. Audiovisual translation in closeup: practical and theoretical approaches. Bern [etc.]: P. Lang. COBISS.SI-ID – 45781602
Ranzato, Irene in Serenella Zanotti (ur.). 2018. Linguistic and cultural representation in audiovisual translation. New York; London: Routledge. COBISS.SI-ID - 68051042
Kovačič, Irena. 1992. Jezikoslovni pogled na podnaslovno prevajanje televizijskih oddaj: doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Kovačič]. COBISS.SI-ID – 31413248
Trupej, Janko. 2015. Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede 63/1, str. 17–28. COBISS.SI-ID – 57700962 http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2015_1_02.pdf
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Vogrinc Javoršek, Urša. 2007. Metabesedilnost v okviru strategij podnaslovnega prevajanja. Jezik in slovstvo. 52/3-4, str. [79]–94. COBISS.SI-ID – 35080546