Politična geografija

Politična geografija

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupančič Jernej

Politična geografija v okviru geografske znanosti. Razvoj političnogeografske misli. Geopolitika.
Država: oblikovanje držav, ustroj, organizacija državnega ozemlja in delovanje države. Funkcijska in morfološka analiza držav. Unitarne in federativne države. Administrativno-politična organiziranost državnega ozemlja. Državni teritorij, zračni prostor in vodni prostor.
Politične meje: pojav, tipologija in funkcije političnih meja. Pomorske meje. Razmejevanje na kopnem in na morju. Vojaška moč in obramba držav. Družbena ureditev in politični sistem. Suverenost. Oblast in politika. Volitve, volilni sistemi in volilno vedenje ljudi. Svet kot enoten sistem. Mednarodni odnosi. Mednarodne organizacije. Mednarodno delovanje države.

• Agnew, J., Mitchell, K., Toal, G. (eds.). 2008: A Companion to Political Geography. , Blackwell Publishing, Malden.
• Barnett, T.P.M., 2004: The Pentagon's New Map. War and Peace in the Twenty-first Century., Berkley Publishing Group,New York .
• Diener, C.A., Hagen, J. (eds.), 2010: Borderlines and Borderlands. Political Odities at the Edge of the Nation State. Rowman & Littlefield, Lanham.
• Bufon, M., 2008: Osnove politične geografije. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče & Založba Annales,Koper.
• Cox, K.R., 2002: Political Geography. Territory, State and Society., Blackwell, Oxford.
• Dodds, K., 2000: Geopolitics in a Changing World., Prentice Hall, Harlow.
• Geoffrey, P., 1997: Geopolitika v XX. stoletju. Ljubljana, Založba FDV, 274 str.
• Jones, M., Jones, R., Woods, M., 2004: An Introduction to Political geography. Space, Place and Politics. New York, London, Routledge, 202 str.
• Kissinger, H.A., 1994: The Diplomacy. New York, Simon&Schuster.
• Matteuci, N., 1999: Država. Ljubljana, Založba FDV.
• Cox, K.R., Low, M., Robinson, J. (eds.). 2008: The SAGE Handbook of Political Geography,, SAGELos Angeles.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.