Logika in argumentacija

Logika in argumentacija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malec Maja, prof. dr. Markič Olga

Slušatelji se seznanijo s temelji neformalne in simbolne logike, še posebej s pojmi
argumenta, gradnje dokaza, zmote, definicije, dedukcije, indukcije, sintakse in semantike itd. Naučijo se prepoznati in analizirati argumente ter ocenjevati njihovo moč in ustreznost
evidence in oblikovati lastne dobre argumente. Pri vajah in seminarskem delu so metode argumentacije (kritičnega razmišljanja) uporabljene pri analiziranju znanstvenih, filozofskih in časopisnih tekstov ter pri pisanju avgmentativnih esejev. Slušatelji se seznanijo tudi z osnovami retorike in pripravijo debate na določeno temo (npr. praktična etična vprašanja).

Uršič, Markic (2009). Osnove logike, Filozofska fakulteta, Ljubljana (306 strani).
Šušter, D. (1998). Moc argumenta: logika in kriticno razmišljanje. Pedagoška fakulteta, Maribor (II. pogl. str. 23–78).
Markič, O. (2000). Logiški pojmovnik: za mlade, Aristej, Šentilj (143 strani).
Lepore, E. (2000). Meaning and argument: An Introduction to Logic through Language, Blackwell Perelman, C. (1993). Kraljestvo retorike. Znanstveno in publicisticno središče, Ljubljana (pogl. 9– 14, str. 105–156).