Literarni seminar

Literarni seminar

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Podlesnik Blaž, prof. dr. Javornik Miha

Seminarske teme se lahko povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana v okviru vseh literarnozgodovinskih in literarnoteoretskih predmetov v prejšnjih semestrih. Z vidika metodologije predmet predstavlja nadgradnjo seminarjev, ki potekajo v okviru literarnozgodovinskih predmetov.

Literatura se določa vsako leto sproti glede na raziskovane teme. Osnovno literaturo predstavljajo literarnozgodovinski pregledi in literarnoteoretski priročniki, kot so npr.:
С. Н. Бройтман, Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа: Теория литературы в двух томах. Москва: Academia, 2004.
Matjaž Kmecl: Mala literarna teorija. Založba M&N 1996(4). COBISS.SI-ID 55487232
Janko Kos, Literarna teorija. DZS 2001. COBISS.SI-ID 110720256
Tomo Virk: Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. FF 1999. COBISS.SI-ID 104598016 COBISS.SI-ID 127775232 2003! COBISS.SI-ID 241638656 2008!