Literarni seminar

Literarni seminar

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podlesnik Blaž, prof. dr. Javornik Miha

Vsebina

Seminarske teme se lahko povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana v okviru vseh lietarnozgodovinskih in literarnoteoretskih predmetov v prejšnjih semestrih. Z vidika metodologije predmet predstavlja nadgradnjo seminarjev, ki potekajo v okviru literarnozgodovinskih predmetov.