Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku

Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javor Briški Marija

Vsebina

Specifične srednjeveške strukture kulturnih procesov transfera in izmenjave:
- večjezičnost;
- literarno življenje;
- mecenstvo;
- prevajalske tehnike;
- tehnike priredbe;
- povezava med teoretsko refleksijo in besedilno analizo.