Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Obdelava osnovnih konverzacijskih tem:
Osnovno naslavljanje, pozdravi in kontaktne situacije; Države in prebivalci; Družina in osebni podatki; Prosti čas; Kje in kako živimo; Slovaška mesta in kraji, Jedi in pijače, Slovaške tradicije
Slovnica: Osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom. Osnovna načela slovaškega pravopisa. Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini, spreganje glagolov v sedanjem in preteklem času, stopnjevanje pridevnikov, predlogi in vezava s posameznimi skloni.

• Renáta Kamenárová &kol.: Krížom krážom A1, Bratislava 2018. COBISS.SI-ID 100050947
• Helena Ivoríková &kol.: .: Krížom krážom A1+A2, cvičebnica, Bratislava 2009. COBISS.SI-ID 54290786
• Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004 COBISS.SI-ID 214514944

Slovarji:
• Krátky slovník slovenského jazyka, Matica slovenská, 2003. COBISS.SI-ID 28678701
• Synonymický slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda 2000. COBISS.SI-ID 20350765
• Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 1976. COBISS.SI-ID 9446401