Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, Filipović Jelena, lekt. Pešorda Sanja

Razvijanje sposobnosti razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja v hrvaščini ali srbščini; utrjevanje jezikovnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence ter priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo. Teme: družina, delo, prosti čas, družba in družbeni problemi, socialni problemi, okolje ipd.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri uri.
Hrvatska školska gramatika; http://gramatika.hr/
Rječnik hrvatskoga jezika – Hrvatski jezični portal; https://hjp.znanje.hr/
A. Peti-Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik. Zagreb: Mozaik knjiga. 2014. COBISS.SI-ID 1105711198
I. Klajn, 2006: Gramatika srpskog jezika za strance. Beograd: Zavod za udžbenike. COBISS.SI-ID 134999308
Rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska. 2011. https://archive.org/details/recnik-srpskoga-jezika-2011.
V. Đukanović, M. Đukanović: Srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar. Ljubljana: Pasadena, 2005. COBISS.SI-ID 221767936